วัน: 4 เมษายน 2019

Sales (Software)

มีใจรัก, ทุ่มเทและสนใจในงานขาย, ประชาสัมพันธ์, ติดต่อประสานงานและนำเสนอขายได้