วัน: 4 เมษายน 2019

Big Data กับ Data Scientist

ในยุคดิจิทัล องค์กรไหนที่มี “Big Data” และสามารถ “วิเคราะห์-จัดการข้อมูล” ได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ องค์กรนั้นย่อมมีความได้เปรียบในการแข่งขันแน่นอน

เข้าพบลูกค้า พร้อมมอบกระเช้าของขวัญ เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่

คุณชลิตา เพชร์สินธพชัย และคุณวิบูลย์ ทาบสุวรรณ ผู้บริหาร บริษัท ไอ เอ็ม ดี จำกัด เข้าพบลูกค้า พร้อมมอบกระเช้าของขวัญ เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่