กิจกรรมนันทนาการ Team Building ละลายพฤติกรรม @ IMD Company Limited

เมื่อวันที่ 5-6 ตุลาคม 2561 ทางบริษัท IMD Company Limited ได้จัดกิจกรรมนันทนาการ Team Building ละลายพฤติกรรม ให้กับบุคลากรทุกคน ณ ไร่ฝันใหญ่ อำเภอ ปากช่อง นครราชสีมา บรรยากาศของงานเต็มไปด้วยความสนุกสนาน และได้ความรู้ ความสามัคคีเป็นอย่างมาก

    Leave Your Comment

    Your email address will not be published.*