บริจาคสิ่งของเพื่อการศึกษาให้กับโรงเรียนบ้านหนองสะแก

บริษัท ไอ เอ็ม ดี จำกัด ร่วมบริจาคสิ่งของเพื่อการศึกษาให้กับนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองสะแก ณ หมู่ที่ 5 บ้านหนองสะแก ตำบลวังจันทร์ อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อร่วมส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับนักเรียน เพื่อการเรียนรู้ที่มากขึ้น ทั้งนี้พนักงานบริษัท ไอ เอ็ม ดี จำกัด ยังร่วมกันซื้ออุปกรณ์การเรียนต่างๆเพื่อนำมามอบให้กับโรงเรียนบ้านหนองสะแก
โดยสิ่งของที่นำมาบริจาคได้แก่ โน้ตบุ้ค จำนวน 12 เครื่อง , อุปกรณ์การเรียน และของเล่นอื่นๆ
นอกจากนี้โรงเรียนบ้านหนองสะแก ได้มอบพืชผักสวนครัวและผลไม้เพื่อแทนคำขอบคุณให้กับ บริษัท ไอ เอ็ม ดี จำกัด