Month: August 2019

𝑪𝒐𝒏𝒈𝒓𝒂𝒕𝒖𝒍𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏𝒔 𝒐𝒏 𝒚𝒐𝒖𝒓 𝒈𝒓𝒂𝒅𝒖𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏

IMD ร่วมแสดงความยินดีกับพนักงานที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในเดือนสิงหาคมด้วยครับ